Interests
avatar

Nguyễn Văn Hùng

0
0
0
  • 08 năm kinh nghiệm chụp ảnh thương mại, quảng cáo
  • Chủ tịch hội nhiếp ảnh người Việt tại châu Âu 2011-2013
  • Giải nhì cuộc thi chụp ảnh trang sức Photigy - USA 2013
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy các khoá học nhiếp ảnh
Nguyễn Văn Hùng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Văn Hùng

ABOUT
  • 08 năm kinh nghiệm chụp ảnh thương mại, quảng cáo
  • Chủ tịch hội nhiếp ảnh người Việt tại châu Âu 2011-2013
  • Giải nhì cuộc thi chụp ảnh trang sức Photigy - USA 2013
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy các khoá học nhiếp ảnh
TOP COURSES

No Related Course