Interests
avatar

Nguyễn Văn Hiệp

1
4.1
2
  • Đã làm MMO: dropshipping và FBA kinh nghiệm hơn 3 năm
  • Là một admin của cộng đồng dropship nổi tiếng hơn 10 nghìn thành viên
  • Có kinh nghiệm giảng dạy online và offline hơn 1 năm và rất nhiều thành viên thành công với lĩnh vực này
  • Top rated seller eBay (Danh hiệu dành cho người bán hàng uy tín)
Nguyễn Văn Hiệp
Courses: 1
Rating: 4.1
Followers: 2

Nguyễn Văn Hiệp

ABOUT
  • Đã làm MMO: dropshipping và FBA kinh nghiệm hơn 3 năm
  • Là một admin của cộng đồng dropship nổi tiếng hơn 10 nghìn thành viên
  • Có kinh nghiệm giảng dạy online và offline hơn 1 năm và rất nhiều thành viên thành công với lĩnh vực này
  • Top rated seller eBay (Danh hiệu dành cho người bán hàng uy tín)
TOP COURSES
Loading...