Nguyễn Tuấn Khanh
4.7  (3 đánh giá)

Marketing (1)

57
học viên
1
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai & đào tạo Digital marketing.

- Trải qua vị trí marketing team leader tại các công ty: TOPICA (Giáo dục), WeFit (Fitness), Hải Phát Land (Bất động sản).

- Có kinh nghiệm triển khai và đào tạo về digital marketing ở nước ngoài (Thái Lan).

Xem đầy đủ

Các khóa học