Interests
avatar

Nguyễn Tuấn Anh

1
4.3
5
 • CEO Nhập Hàng Trung Quốc 1688China.vn
 • Hơn 5 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập hàng và kinh doanh với Trung Quốc
 • Coaching Doanh nghiệp & Đào tạo Nguồn Hàng Trung Quốc
 • Các Khóa học Online trên Unica, Edumail, Kyna với hơn 3500+ học viên đã tham gia và đang kinh doanh hàng Trung Quốc
 • Giảng viên đào tạo khóa học: Quảng cáo Facebook, Quảng cáo Zalo và Sàn TMĐT Shopee
 • LIÊN HỆ: 097.666.3622
Nguyễn Tuấn Anh
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 5

Nguyễn Tuấn Anh

ABOUT
 • CEO Nhập Hàng Trung Quốc 1688China.vn
 • Hơn 5 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập hàng và kinh doanh với Trung Quốc
 • Coaching Doanh nghiệp & Đào tạo Nguồn Hàng Trung Quốc
 • Các Khóa học Online trên Unica, Edumail, Kyna với hơn 3500+ học viên đã tham gia và đang kinh doanh hàng Trung Quốc
 • Giảng viên đào tạo khóa học: Quảng cáo Facebook, Quảng cáo Zalo và Sàn TMĐT Shopee
 • LIÊN HỆ: 097.666.3622
TOP COURSES
Loading...