Interests
avatar

Nguyễn Trung Kiên

0
0
0
  • Tốt nghiệp khoa toán - tin trường đại học tự nhiên - đại học quốc gia Hà Nội
  • Yêu thích phim hoạt hình đặc biệt là phim hoạt hình 3D. Thích làm video clip ngắn có ý nghĩa để chia sẻ với mọi người
Nguyễn Trung Kiên
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Trung Kiên

ABOUT
  • Tốt nghiệp khoa toán - tin trường đại học tự nhiên - đại học quốc gia Hà Nội
  • Yêu thích phim hoạt hình đặc biệt là phim hoạt hình 3D. Thích làm video clip ngắn có ý nghĩa để chia sẻ với mọi người
TOP COURSES

No Related Course