Nguyễn Trung Kiên
3.1  (36 đánh giá)

Ngoại ngữ (3)

110
học viên
3
khóa học
36
bình luận
Thông tin giảng viên

- Du học và làm việc tại Hà Lan gần 10 năm.

- Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành MSc, Financial Management, tại trường đại học kinh doanh số 1 Hà Lan, Nyenrode.

- Từng làm Process Improvement Manager cho tập đoàn may mặc Hidramani, Srilanka.

- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, sales, marketing, doanh nhân hơn 10 năm.

- Các học viên theo học đều hài lòng và đạt được các bằng cấp chứng chỉ cũng như công việc mong muốn.

Xem đầy đủ

Các khóa học