Nguyễn Trịnh Anh Khoa
4.3  (9 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

37
học viên
1
khóa học
9
bình luận
Thông tin giảng viên

- Trưởng phòng Công ty Chứng khoán VNDIRECT, chi nhánh Đà Nẵng.

- 12 năm kinh nghiệm tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Đào tạo hơn 500 nhà đầu tư tự tin tham gia thị trường chứng khoán.

- Diễn giả hơn 100 buổi hội thảo đầu tư chứng khoán tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Quản lý vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Xem đầy đủ

Các khóa học