Nguyễn Tiến Dương
3.5  (2 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

4
học viên
1
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên hiện tại đang công tác tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Đã có trên 8 năm làm việc trong lĩnh vực về viễn thám, bản đồ, tài nguyên nước tại các dự án sản xuất, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước.

Đã thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ, giảng dạy cho địa phương và hợp tác với 1 số Viện nghiên cứu, trường Đại học về chuyên ngành liên quan.

Xem đầy đủ

Các khóa học