Interests
avatar

Nguyễn Thừa

1
3.8
0
  • Quản lý tại Trung tâm đào tạo Soka.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực google marketing.
  • Giảng viên những khóa trên Cộng đồng KNVN.
  • Đạt huy hiệu Google Partner, từng hỗ trợ và triển khai dự án Marketing online cho nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội.
Nguyễn Thừa
Courses: 1
Rating: 3.8
Followers: 0

Nguyễn Thừa

ABOUT
  • Quản lý tại Trung tâm đào tạo Soka.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực google marketing.
  • Giảng viên những khóa trên Cộng đồng KNVN.
  • Đạt huy hiệu Google Partner, từng hỗ trợ và triển khai dự án Marketing online cho nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội.
TOP COURSES
Loading...