Nguyễn Thu Trang
3.9  (10 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

280
học viên
1
khóa học
10
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên Giảng viên Khoa Báo chí Trường Cao đẳng Truyền hình

Có kinh nghiệm giảng dạy về truyền hình và dẫn chương trình tại trường và các trung tâm

Xem đầy đủ

Các khóa học