Interests
avatar

Nguyễn Thu Trang

0
0
1
  • Giảng viên Giảng viên Khoa Báo chí Trường Cao đẳng Truyền hình
  • Có kinh nghiệm giảng dạy về truyền hình và dẫn chương trình tại trường và các trung tâm
Nguyễn Thu Trang
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Nguyễn Thu Trang

ABOUT
  • Giảng viên Giảng viên Khoa Báo chí Trường Cao đẳng Truyền hình
  • Có kinh nghiệm giảng dạy về truyền hình và dẫn chương trình tại trường và các trung tâm
TOP COURSES

No Related Course