Nguyễn Thu Hương
3.0  (1 đánh giá)

Phát triển cá nhân (4)

32
học viên
4
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- Á hậu Quý bà Thế giới Nguyễn Thu Hương.

- Tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Sự kiện Nam Hương.

- Chuyên gia tư vấn Chiến lược Thương hiệu và Danh hiệu.

- Nhà sáng lập và điều hành mạng lưới Nữ lãnh đạo Quốc tế và mạng lưới Phong cách Doanh nhân Quốc tế.

- Chủ tịch Học viện Đào tạo và Xây dựng Hình tượng Chuyên nghiệp Pro Image.

Xem đầy đủ

Các khóa học