Interests
avatar

Nguyễn Thị Yến

0
0
0
  • Có trên 14 năm kinh nghiệm làm kế toán thực tế.
  • Đã trải qua rất nhiều lần quyết toán thuế với cơ quan thuế.
  • Làm các mảng: Kế toán sản xuất, thương mại, dịch vụ, vận tải, xây dựng (làm đường).
Nguyễn Thị Yến
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Yến

ABOUT
  • Có trên 14 năm kinh nghiệm làm kế toán thực tế.
  • Đã trải qua rất nhiều lần quyết toán thuế với cơ quan thuế.
  • Làm các mảng: Kế toán sản xuất, thương mại, dịch vụ, vận tải, xây dựng (làm đường).
TOP COURSES

No Related Course