Interests
avatar

Nguyễn Thị Trang

0
0
0
 • Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Sư phạm tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại loại khá trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Đạt trình độ tiếng Hàn Topik 4 trong cuộc thi năng lực tiếng Hàn.
 • Có 4 năm kinh nghiệm là hướng dẫn viên du lịch cho tổ chức phi lợi nhuận ''Hanoi Free Tour Guides''
 • 3 năm làm biên phiên dịch tiếng Hàn cho các công ty và tập đoàn lớn của Hàn Quốc đặt tại Việt Nam.
 • Giảng dạy cho rất nhiều học viên học các khóa học về ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc.
 • Người sáng lập và hỗ trợ hỏi đáp ''Cộng đồng học tiếng Hàn'' với gần 100.000 thành viên.
Nguyễn Thị Trang
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Trang

ABOUT
 • Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Sư phạm tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại loại khá trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Đạt trình độ tiếng Hàn Topik 4 trong cuộc thi năng lực tiếng Hàn.
 • Có 4 năm kinh nghiệm là hướng dẫn viên du lịch cho tổ chức phi lợi nhuận ''Hanoi Free Tour Guides''
 • 3 năm làm biên phiên dịch tiếng Hàn cho các công ty và tập đoàn lớn của Hàn Quốc đặt tại Việt Nam.
 • Giảng dạy cho rất nhiều học viên học các khóa học về ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc.
 • Người sáng lập và hỗ trợ hỏi đáp ''Cộng đồng học tiếng Hàn'' với gần 100.000 thành viên.
TOP COURSES

No Related Course