Nguyễn Thị Thủy
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

2010 – Nay: Kế toán trưởng – Công ty IBM Việt Nam (Dịch vụ công nghệ thông tin)

2009 – 2010: Giám đốc tài chính – Cty TNHH Open Asia Thiết Bị Nặng Việt Nam (thương mại và dịch vụ).

2009 – 2010 Thành viên Ủy ban Hội viên ACCA Hà Nội – Hội kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA).

2007 – 2009: Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán – Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam(sản xuất may mặc).

2004 – 2007: Trưởng phòng dịch vụ doanh nghiệp – Công ty TNHH kiểm toán Grant Thornton (Việt Nam) (Kiểm toán và dịch vụ tư vấn doanh nghiệp).

1997 – 1998: Kế toán giá thành kiêm tổng hợp – Công ty Liên Doanh Thiết bị Sứ vệ sinh INAX – Giảng Võ (Sản xuất).

1999 – 2003: Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (Sản xuất)

Xem đầy đủ

Các khóa học