Interests
avatar

Nguyễn Thị Thu Hường

1
4.2
0
  • Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hường.
  • Có kinh nghiệm 3 năm làm bánh homemade cho con.
  • Từng tham gia các khoá học chuyên sâu về làm bánh của những đầu bếp nổi tiếng, tiêu biểu là chef Nguyễn Văn Khu.
  • Có kinh nghiệm giảng dạy tại hơn 20 lớp học làm bánh cho con, đối tượng học viên là các mẹ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với số học viên trên 100 người.
  • Admin group Con có Mẹ biết làm bánh, với số thành viên đạt 57.000 người.
Nguyễn Thị Thu Hường
Courses: 1
Rating: 4.2
Followers: 0

Nguyễn Thị Thu Hường

ABOUT
  • Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hường.
  • Có kinh nghiệm 3 năm làm bánh homemade cho con.
  • Từng tham gia các khoá học chuyên sâu về làm bánh của những đầu bếp nổi tiếng, tiêu biểu là chef Nguyễn Văn Khu.
  • Có kinh nghiệm giảng dạy tại hơn 20 lớp học làm bánh cho con, đối tượng học viên là các mẹ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với số học viên trên 100 người.
  • Admin group Con có Mẹ biết làm bánh, với số thành viên đạt 57.000 người.
TOP COURSES
Loading...