Interests
avatar

Nguyễn Thị Thanh Thủy

4
4.1
1
 • Mẹ bầu thông thái Thủy Cat (tên đầy đủ: Nguyễn Thị Thanh Thủy).
 • Là mẹ của hai cậu trai kháu khỉnh, nhanh nhẹn, có niềm đam mê âm nhạc và nghệ thuật từ nhỏ.
 • Admin Group Thai Giáo Từ Trái Tim, Admin Group Làm Mẹ Không Áp Lực.
 • Tác giả chương trình Thai Giáo Yêu thương - Thai Giáo Từ Trái Tim.
 • Thành viên dự án Chữa bệnh không dùng thuốc.
 • Trưởng dự án Phương pháp Dinh dưỡng thuận tự nhiên.
 • Đồng sáng lập Công ty Y Dược Gaphaco.
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Courses: 4
Rating: 4.1
Followers: 1

Nguyễn Thị Thanh Thủy

ABOUT
 • Mẹ bầu thông thái Thủy Cat (tên đầy đủ: Nguyễn Thị Thanh Thủy).
 • Là mẹ của hai cậu trai kháu khỉnh, nhanh nhẹn, có niềm đam mê âm nhạc và nghệ thuật từ nhỏ.
 • Admin Group Thai Giáo Từ Trái Tim, Admin Group Làm Mẹ Không Áp Lực.
 • Tác giả chương trình Thai Giáo Yêu thương - Thai Giáo Từ Trái Tim.
 • Thành viên dự án Chữa bệnh không dùng thuốc.
 • Trưởng dự án Phương pháp Dinh dưỡng thuận tự nhiên.
 • Đồng sáng lập Công ty Y Dược Gaphaco.
TOP COURSES
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...