Interests
avatar

Nguyễn Thị Thanh Loan

1
3.5
0
  • Giảng viên khoa kiểm toán kế toán ĐH Ngoại Thương.
  • Học Thạc sỹ Tài chính tại Anh năm 2012-2013.
  • Hoàn thành 8 môn F trong chương trình đào tạo ACCA.
  • Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán tại Học viện Tài chính từ 2016 - nay.
Nguyễn Thị Thanh Loan
Courses: 1
Rating: 3.5
Followers: 0

Nguyễn Thị Thanh Loan

ABOUT
  • Giảng viên khoa kiểm toán kế toán ĐH Ngoại Thương.
  • Học Thạc sỹ Tài chính tại Anh năm 2012-2013.
  • Hoàn thành 8 môn F trong chương trình đào tạo ACCA.
  • Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán tại Học viện Tài chính từ 2016 - nay.
TOP COURSES
Loading...