Nguyễn Thị Minh Trang
5.0  (1 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

29
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- 960/990 TOEIC. Đã đào tạo và hướng dẫn rất nhiều học viên đạt mục tiêu 650+

- Được đào tạo trực tiếp bới Tổ chức Giáo dục IIG về dạng đề mới 2019.

Xem đầy đủ

Các khóa học