Interests
avatar

Nguyễn Thị Minh Thu (Thu Mint)

0
0
0
  • Huấn luyện viên Yoga : Giảm béo, giảm cân, Yoga dành cho phụ nữ mang thai, Yoga trị liệu tự nhiên.
  • Là huấn luyện viên Yoga và luyện tập Yoga hơn 4 năm, và đây là lần mang thai thứ 2, HLV Thu Mint khi thực hiện clips hướng dẫn đang mang thai tuần 26 , luôn gọn gàng và khỏe mạnh, làm việc nhanh nhẹn, em bé phát triển bình thường - Giám đốc Trung tâm Mint center tại Hà Nội
  • Trung tâm Mint center do Giảng viên, chuyên gia Huấn luyện Yoga Thu Mint sáng lập; hiện đang tổ chức các lớp giảng dạy bộ môn Yoga cho mọi người và có lớp đào tạo Huấn luyện viên Yoga
Nguyễn Thị Minh Thu (Thu Mint)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Minh Thu (Thu Mint)

ABOUT
  • Huấn luyện viên Yoga : Giảm béo, giảm cân, Yoga dành cho phụ nữ mang thai, Yoga trị liệu tự nhiên.
  • Là huấn luyện viên Yoga và luyện tập Yoga hơn 4 năm, và đây là lần mang thai thứ 2, HLV Thu Mint khi thực hiện clips hướng dẫn đang mang thai tuần 26 , luôn gọn gàng và khỏe mạnh, làm việc nhanh nhẹn, em bé phát triển bình thường - Giám đốc Trung tâm Mint center tại Hà Nội
  • Trung tâm Mint center do Giảng viên, chuyên gia Huấn luyện Yoga Thu Mint sáng lập; hiện đang tổ chức các lớp giảng dạy bộ môn Yoga cho mọi người và có lớp đào tạo Huấn luyện viên Yoga
TOP COURSES

No Related Course