Interests
avatar

Nguyễn Thị Mai Duyên

0
0
0
  • Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục và phát triển cộng đồng – Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
  • Công việc hiện tại: Giám đốc Trung tâm Giáo dục và phát triển cộng đồng Quận Tây Hồ.
  • Bản thân tôi đã có 8 năm kinh nghiệm đứng lớp, chuyên dạy học sinh yếu kém, mất gốc, thâm chí sợ hãi, trầm cảm khi học môn toán và tư vấn cho phụ huynh phương pháp giáo dục sớm, làm bạn cùng con, xử lý khủng hoảng tâm lý ở các độ tuổi.
  • Tôi trực tiếp tham gia hang chục khóa đào tạo giáo viên Finger Math, Soroban, trực tiếp dạy hàng trăm học sinh thông thạo phương pháp tính ưu việt này.
  • Với mong muốn cống hiến nhiều hơn nữa để góp phần vào mục tiêu giáo dục và phát triển cộng đồng, tôi tha thiết hợp tác cùng Edumall sản xuất những khóa học chất lượng để phục vụ cộng đồng.
Nguyễn Thị Mai Duyên
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Mai Duyên

ABOUT
  • Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục và phát triển cộng đồng – Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
  • Công việc hiện tại: Giám đốc Trung tâm Giáo dục và phát triển cộng đồng Quận Tây Hồ.
  • Bản thân tôi đã có 8 năm kinh nghiệm đứng lớp, chuyên dạy học sinh yếu kém, mất gốc, thâm chí sợ hãi, trầm cảm khi học môn toán và tư vấn cho phụ huynh phương pháp giáo dục sớm, làm bạn cùng con, xử lý khủng hoảng tâm lý ở các độ tuổi.
  • Tôi trực tiếp tham gia hang chục khóa đào tạo giáo viên Finger Math, Soroban, trực tiếp dạy hàng trăm học sinh thông thạo phương pháp tính ưu việt này.
  • Với mong muốn cống hiến nhiều hơn nữa để góp phần vào mục tiêu giáo dục và phát triển cộng đồng, tôi tha thiết hợp tác cùng Edumall sản xuất những khóa học chất lượng để phục vụ cộng đồng.
TOP COURSES

No Related Course