Interests
avatar

Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ru make-up & review)

0
0
0
  • Nguyễn Hồng Nhung (Ru)
  • Beauty Blogger quen thuộc với cộng đồng mạng bởi cái tên "Ru Ri Viu" hoặc "Rurureview".
  • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực makeup và làm đẹp.
  • Blog review: rurureview.wordpres.
  • Facebook group: makeup & review.
Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ru make-up & review)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ru make-up & review)

ABOUT
  • Nguyễn Hồng Nhung (Ru)
  • Beauty Blogger quen thuộc với cộng đồng mạng bởi cái tên "Ru Ri Viu" hoặc "Rurureview".
  • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực makeup và làm đẹp.
  • Blog review: rurureview.wordpres.
  • Facebook group: makeup & review.
TOP COURSES

No Related Course