Interests
avatar

Nguyễn Thị Diệu Hằng (Carol Nguyen)

0
0
0
  • Chủ nhà hàng Carol House - 12 Trương Hán Siêu
  • Chủ nhà vườn sinh thái: Carol Eco Riverside Garden - 29 Xóm Hưu - Văn Giang
  • Đồng sở hữu nhà hàng Sailing Garden và Le Cabaret Wine & Cigar Lounge – 27 Lý Thường Kiệt
Nguyễn Thị Diệu Hằng (Carol Nguyen)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Diệu Hằng (Carol Nguyen)

ABOUT
  • Chủ nhà hàng Carol House - 12 Trương Hán Siêu
  • Chủ nhà vườn sinh thái: Carol Eco Riverside Garden - 29 Xóm Hưu - Văn Giang
  • Đồng sở hữu nhà hàng Sailing Garden và Le Cabaret Wine & Cigar Lounge – 27 Lý Thường Kiệt
TOP COURSES

No Related Course