Interests
avatar

Nguyễn Thị Bích Thủy

0
0
0
  • Mình là 1 kiến trúc sư - tay ngang với bánh, tất cả thành quả của mình đến hôm nay đều đến từ sự đam mê với bánh.
  • Hy vong khóa học này sẽ là nơi kết nối đam mê của chúng ta và qua nó, mình có thể chia sẻ với các những kinh nghiệm, những thất bại cuối cùng là thành quả - những chiếc bánh kem xinh đẹp.
Nguyễn Thị Bích Thủy
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Bích Thủy

ABOUT
  • Mình là 1 kiến trúc sư - tay ngang với bánh, tất cả thành quả của mình đến hôm nay đều đến từ sự đam mê với bánh.
  • Hy vong khóa học này sẽ là nơi kết nối đam mê của chúng ta và qua nó, mình có thể chia sẻ với các những kinh nghiệm, những thất bại cuối cùng là thành quả - những chiếc bánh kem xinh đẹp.
TOP COURSES

No Related Course