Interests
avatar

Nguyễn Thị Bích

0
0
0
  • Được đào tạo tại trường: Học viện Y Dược học Cổ Truyền Việt Nam.
  • Người đứng đầu Câu lạc bộ "Mắt sáng".
  • Thường xuyên tuyên truyền giảng bài phòng chống các bệnh trong trường học.
Nguyễn Thị Bích
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thị Bích

ABOUT
  • Được đào tạo tại trường: Học viện Y Dược học Cổ Truyền Việt Nam.
  • Người đứng đầu Câu lạc bộ "Mắt sáng".
  • Thường xuyên tuyên truyền giảng bài phòng chống các bệnh trong trường học.
TOP COURSES

No Related Course