Interests
avatar

Nguyễn Thanh Tân

0
0
0
  • Chức danh: Giám đốc kỹ thuật TNHH Phần mềm Jingle; Đồng sáng lập KAMPUS.VN – Chuyên trang đào tạo lập trình Moblie; Chủ sở hữu kênh Google Play với hơn 10.000.000+ download (https://goo.gl/kHb2Go).
  • Kinh nghiệm lập trình Mobile hơn 8 năm, tổ chức training nhân sự cho công ty từ những người hiểu biết cơ bản đến thành thạo và có thể tự mình hoàn thiện ứng dụng kết hợp kiếm tiền qua AdMod.
  • Sở hữu nhiều kênh Google Play với hàng triệu người dùng.
  • Tôi tự tin trong việc giảng dạy những kiến thức từ lý thuyết cơ bản cho đến chuyên sâu để học viên hiểu rõ về bản chất.
  • Tôi có thể dễ dàng truyền đạt những kinh nghiệm quý báu mà mình thu thập được trong quá trình thực chiến để đưa vào các bài giảng giúp học viên thực hành.
Nguyễn Thanh Tân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thanh Tân

ABOUT
  • Chức danh: Giám đốc kỹ thuật TNHH Phần mềm Jingle; Đồng sáng lập KAMPUS.VN – Chuyên trang đào tạo lập trình Moblie; Chủ sở hữu kênh Google Play với hơn 10.000.000+ download (https://goo.gl/kHb2Go).
  • Kinh nghiệm lập trình Mobile hơn 8 năm, tổ chức training nhân sự cho công ty từ những người hiểu biết cơ bản đến thành thạo và có thể tự mình hoàn thiện ứng dụng kết hợp kiếm tiền qua AdMod.
  • Sở hữu nhiều kênh Google Play với hàng triệu người dùng.
  • Tôi tự tin trong việc giảng dạy những kiến thức từ lý thuyết cơ bản cho đến chuyên sâu để học viên hiểu rõ về bản chất.
  • Tôi có thể dễ dàng truyền đạt những kinh nghiệm quý báu mà mình thu thập được trong quá trình thực chiến để đưa vào các bài giảng giúp học viên thực hành.
TOP COURSES

No Related Course