Nguyễn Thanh Luân
5.0  (0 đánh giá)

Phong thủy/Nhân tướng học (1)

0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Đã và đang giảng dạy tại trung tâm châu Á, đã giảng dạy tại trung tâm Huấn Nghệ v.v...

- Học phong thủy và châm cứu từ năm 12 tuổi tại chùa Việt Nam Quốc Tự trước năm 1975

Xem đầy đủ

Các khóa học