Interests
avatar

Nguyễn Thành Long

0
0
0
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực Marketing kỹ thuật số.
  • Hiện tại đang là Giám đốc Học Viện Marketing Cốc Cốc, đã đào tạo 1,000++ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam về Online Marketing.
  • Hiện là giảng viên của Markus Marketing School, AIM Academy.
  • Phụ trách Marketing miền Nam của kenh14.vn từ những năm 2008.
  • Trở thành 1 trong những Brand Manager trẻ nhất của FPT Online năm 2009.
Nguyễn Thành Long
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thành Long

ABOUT
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực Marketing kỹ thuật số.
  • Hiện tại đang là Giám đốc Học Viện Marketing Cốc Cốc, đã đào tạo 1,000++ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam về Online Marketing.
  • Hiện là giảng viên của Markus Marketing School, AIM Academy.
  • Phụ trách Marketing miền Nam của kenh14.vn từ những năm 2008.
  • Trở thành 1 trong những Brand Manager trẻ nhất của FPT Online năm 2009.
TOP COURSES

No Related Course