Interests
avatar

Nguyễn Thanh Liêm

1
0
0
  • Hiện là trainer của viện nghiên cứu sinh trắc vân tay
  • Tôi đã có hơn 3 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn cho hàng ngàn khách hàng sử dụng dịch vụ sinh trắc vân tay cho bản thân cũng như con cái. Được rất nhiều khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao về năng lực cũng như đạo đức nghề nghiệp.
  • Với hơn 16 năm kinh nghiệm, trải qua rất nhiều công việc khác nhau, với vốn sống phong phú, trải qua nhiều vị trí khác nhau trong công việc, tiếp xúc và có nghiên cứu về tâm lý hành vi con người. Do đó, tôi rất yêu thích và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực stvt, giúp ích cho cộng đồng, cho giới trẻ và định hướng nghề nghiệp cho con trẻ.
  • Tôi đã có rất nhiều bài báo viết về giáo dục con trẻ trên báo Giáo dục &thời đại, báo Thanh Niên, báo VNexpress, báo tuổi trẻ...được nhiều độc giả quan tâm và chia sẻ.
Nguyễn Thanh Liêm
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thanh Liêm

ABOUT
  • Hiện là trainer của viện nghiên cứu sinh trắc vân tay
  • Tôi đã có hơn 3 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn cho hàng ngàn khách hàng sử dụng dịch vụ sinh trắc vân tay cho bản thân cũng như con cái. Được rất nhiều khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao về năng lực cũng như đạo đức nghề nghiệp.
  • Với hơn 16 năm kinh nghiệm, trải qua rất nhiều công việc khác nhau, với vốn sống phong phú, trải qua nhiều vị trí khác nhau trong công việc, tiếp xúc và có nghiên cứu về tâm lý hành vi con người. Do đó, tôi rất yêu thích và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực stvt, giúp ích cho cộng đồng, cho giới trẻ và định hướng nghề nghiệp cho con trẻ.
  • Tôi đã có rất nhiều bài báo viết về giáo dục con trẻ trên báo Giáo dục &thời đại, báo Thanh Niên, báo VNexpress, báo tuổi trẻ...được nhiều độc giả quan tâm và chia sẻ.
TOP COURSES
Loading...