Interests
avatar

Nguyễn Thái Dương

0
0
0
  • Với trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp, làm việc và thành công trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.
  • 5 năm kinh nghiệm thiết kế trải nghiệm người dùng cho các công ty lớn ở Việt Nam như AVG TV, HocMai, Netbase ...
  • Ngoài ra còn tham gia rất nhiều dự án web cho An viên, Hocmai, và các dự án khách hàng nước ngoài khác về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở
Nguyễn Thái Dương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Thái Dương

ABOUT
  • Với trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp, làm việc và thành công trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.
  • 5 năm kinh nghiệm thiết kế trải nghiệm người dùng cho các công ty lớn ở Việt Nam như AVG TV, HocMai, Netbase ...
  • Ngoài ra còn tham gia rất nhiều dự án web cho An viên, Hocmai, và các dự án khách hàng nước ngoài khác về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở
TOP COURSES

No Related Course