Interests
avatar

Nguyễn Tấn Duy (David)

0
0
0
 • Kinh nghiệm làm quản lý tại hệ thống The Coffee Bean & Tea Leaf.
 • Kinh nghiệm làm quản lý tại hệ thống Starbuck.
 • Kinh nghiệm làm quản lý tại hệ thống Dunkin Donut.
 • Chuyên gia set up và phát triển các hệ thống quán cà phê vừa và nhỏ.
 • Set up và quản lý, training nhân viên hệ thống Thức Coffee.
 • Set up và quản lý, training nhân viên hệ thống cà phê Nhật Chaya Coffee.
 • Set up và quản lý, training nhân viên hệ thống cà phê Hàn Quốc Masstige Coffee.
 • Tư vấn set up các quán cà phê nhỏ như Rustik Coffee, Mine Coffee, Beat Box Coffee, Galaxy Coffee, Green Coffee, The Light Coffee, T Coffee, Black and White Coffee...
 • Quản trị viên Group Hội pha chế - Nơi chia sẻ những công thức pha chế hấp dẫn nhất.
 • Sáng lập và điều hành chuỗi cung cấp nước detox BeetBeat.
 • Chuyên gia xây dựng hệ thống và phát triển sản phẩm hệ thống Terminal Coffee.
 • Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm cà phê Light Coffee.
Nguyễn Tấn Duy (David)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Tấn Duy (David)

ABOUT
 • Kinh nghiệm làm quản lý tại hệ thống The Coffee Bean & Tea Leaf.
 • Kinh nghiệm làm quản lý tại hệ thống Starbuck.
 • Kinh nghiệm làm quản lý tại hệ thống Dunkin Donut.
 • Chuyên gia set up và phát triển các hệ thống quán cà phê vừa và nhỏ.
 • Set up và quản lý, training nhân viên hệ thống Thức Coffee.
 • Set up và quản lý, training nhân viên hệ thống cà phê Nhật Chaya Coffee.
 • Set up và quản lý, training nhân viên hệ thống cà phê Hàn Quốc Masstige Coffee.
 • Tư vấn set up các quán cà phê nhỏ như Rustik Coffee, Mine Coffee, Beat Box Coffee, Galaxy Coffee, Green Coffee, The Light Coffee, T Coffee, Black and White Coffee...
 • Quản trị viên Group Hội pha chế - Nơi chia sẻ những công thức pha chế hấp dẫn nhất.
 • Sáng lập và điều hành chuỗi cung cấp nước detox BeetBeat.
 • Chuyên gia xây dựng hệ thống và phát triển sản phẩm hệ thống Terminal Coffee.
 • Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm cà phê Light Coffee.
TOP COURSES

No Related Course