Interests
avatar

Nguyễn Tài Tuệ

0
0
0
  • Founder & CEO công ty TNHH Clecard Việt Nam, 1 trong số ít công ty ở Việt Nam áp dụng mô hình tiếp thị liên kết.
  • Đam mê kinh doanh và marketing
  • 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và bán hàng tại các tập đoàn nước ngoài.
Nguyễn Tài Tuệ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Tài Tuệ

ABOUT
  • Founder & CEO công ty TNHH Clecard Việt Nam, 1 trong số ít công ty ở Việt Nam áp dụng mô hình tiếp thị liên kết.
  • Đam mê kinh doanh và marketing
  • 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và bán hàng tại các tập đoàn nước ngoài.
TOP COURSES

No Related Course