Nguyễn Tài Tuệ
4.7  (18 đánh giá)

Marketing (1)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

538
học viên
3
khóa học
18
bình luận
Thông tin giảng viên

Founder & CEO công ty TNHH Clecard Việt Nam - 1 trong số ít công ty ở Việt Nam áp dụng mô hình tiếp thị liên kết.

Đam mê kinh doanh và marketing

13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và bán hàng tại các tập đoàn nước ngoài.

Ứng dụng thành công Automation Marketing trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Đào tạo cho hàng nghìn tư vấn bảo hiểm của các công ty lớn như Manulife, Bảo Việt, Daiichi Life, AIA, Generali, TCA

Xem đầy đủ

Các khóa học