Interests
avatar

Nguyễn Quỳnh Nga

0
0
0
 • Tốt nghiệp Integrative Nutrition Health Coach tại Institute for Integrative Nutrition.
 • Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng giảm cân.
 • Người sáng lập nhà hàng và thương hiệu Cela Salad – nay là Cela – Health Fastfood, nổi tiếng và uy tín.
 • Nguyễn Quỳnh Nga là Founder và CEO của thương hiệu Cela – Health Fastfood, chuỗi nhà hàng Clean Eating có tiếng với những ai quan tâm đến lĩnh vực này.
 • Thực đơn và các món ăn trong khóa học này được chính chị Quỳnh Nga phát triển và hoàn thiện sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng công thức, cách làm, lượng calo nạp vào cơ thể... để đưa ra một thực đơn phù hợp tăng cơ, giảm mỡ mà vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, năng lượng và đáp ứng tiêu chí ăn sạch.
 • Chị Quỳnh Nga còn là admin của Cộng đồng Healthy foods – Dáng đẹp, da xinh, trái tim khỏe mạnh.
Nguyễn Quỳnh Nga
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Quỳnh Nga

ABOUT
 • Tốt nghiệp Integrative Nutrition Health Coach tại Institute for Integrative Nutrition.
 • Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng giảm cân.
 • Người sáng lập nhà hàng và thương hiệu Cela Salad – nay là Cela – Health Fastfood, nổi tiếng và uy tín.
 • Nguyễn Quỳnh Nga là Founder và CEO của thương hiệu Cela – Health Fastfood, chuỗi nhà hàng Clean Eating có tiếng với những ai quan tâm đến lĩnh vực này.
 • Thực đơn và các món ăn trong khóa học này được chính chị Quỳnh Nga phát triển và hoàn thiện sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng công thức, cách làm, lượng calo nạp vào cơ thể... để đưa ra một thực đơn phù hợp tăng cơ, giảm mỡ mà vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, năng lượng và đáp ứng tiêu chí ăn sạch.
 • Chị Quỳnh Nga còn là admin của Cộng đồng Healthy foods – Dáng đẹp, da xinh, trái tim khỏe mạnh.
TOP COURSES

No Related Course