Nguyễn Quốc Đạt
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Công việc chính kinh doanh và đào tạo mọi người kinh doanh trên Internet.

Từng kiếm được 100 000 usd từ Youtube năm 2014.

Từng đào tạo hàng trăm người kinh doanh trên internet qua các chương trình đào tạo.

Có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua Google.

Xem đầy đủ

Các khóa học