Nguyễn Quang Vinh
5.0  (1 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

9
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)

Giám đốc tư vấn Tổ hợp phát triển HRD

Cố vấn Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu từ NETREAL

Giám đốc khối nhân sự/ Tập đoàn Tecomen

Giám đốc Nhân sự công ty cổ phần Vĩnh Tường

Giảng viên cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ năng quản lý CDMS- Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Việt Nam

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực và Quản trị chiến lược, Chương trình đào tạo cử nhân TOPICA

Giảng viên cộng tác với các đơn vị Tư vấn và Đào tạo : Eduviet, KNV Group, SeiKo

Giảng viên thỉnh giảng Quản trị Nhân sự thực hành tại Khoa Khoa học Quản lý – Đại học KHXH và NV

Đã từng giảng dạy cho các doanh nghiệp: Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV, Liên doanh xi măng Việt Nhật tại Nghi Sơn, Tổng công ty Mobifone, Tập đoàn Viettel ,Công ty cổ phần bao bì APP, Tổng công ty điện tử Thành Long, Công ty cổ phần ủy thác đầu tư Netreal

Giám đốc kinh doanh Công ty CP sách Alpha

Có hơn 10 năm làm trong lĩnh vực kinh doanh và 7 năm kinh nghiệm Giám đốc kinh doanh cho một số công ty như Alphabooks, Hải Minh...

Xem đầy đủ

Các khóa học