Interests
avatar

Nguyễn Phương Hoa

0
0
0
  • Giảng viên dạy may đo nổi tiếng với rất nhiều lớp học trên toàn quốc.
  • Đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa cắt may chuyên nghiệp với hàng nghìn học viên trên cả nước.
  • Là giảng viên nổi tiếng về dạy may đo từ cơ bản đến cao cấp tại Việt Nam.
  • Phương Hoa thực hiện khóa học Online với mong muốn nhân rộng niềm đam mê và truyền cảm hứng may đo cho rất nhiều học viên khác ở các tỉnh thành không có điều kiện theo học lớp Offline.
Nguyễn Phương Hoa
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Phương Hoa

ABOUT
  • Giảng viên dạy may đo nổi tiếng với rất nhiều lớp học trên toàn quốc.
  • Đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa cắt may chuyên nghiệp với hàng nghìn học viên trên cả nước.
  • Là giảng viên nổi tiếng về dạy may đo từ cơ bản đến cao cấp tại Việt Nam.
  • Phương Hoa thực hiện khóa học Online với mong muốn nhân rộng niềm đam mê và truyền cảm hứng may đo cho rất nhiều học viên khác ở các tỉnh thành không có điều kiện theo học lớp Offline.
TOP COURSES

No Related Course