Nguyễn Phúc Trường
4.2  (20 đánh giá)

Thiết kế (4)

Phát triển cá nhân (1)

115
học viên
5
khóa học
20
bình luận
Thông tin giảng viên

Sáng lập viên khóa học KỸ NĂNG 3S+ (AutoCAD, Word, Excel,...) - kỹ năng trình bày các vấn đề kỹ thuật, đồ án, luận văn, nghiên cứu khoa học, dự án.

Giảng viên khoa Cơ - Điện, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Kỹ sư phòng thiết kế tại công ty Nippon Koei (dự án Đèo Cả) (2015).

Kỹ sư sản xuất (PE) tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam (2010).

Xem đầy đủ

Các khóa học