Interests
avatar

Nguyễn Phong Anh

0
0
0
  • 12 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung video.
  • Giám đốc công ty Viral CAS Media.
  • Đã giảng dạy về sản xuất nội dung đa phương tiện cho nhiều tổ chức phi chính phủ, công ty, và các trường đại học.
Nguyễn Phong Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Phong Anh

ABOUT
  • 12 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung video.
  • Giám đốc công ty Viral CAS Media.
  • Đã giảng dạy về sản xuất nội dung đa phương tiện cho nhiều tổ chức phi chính phủ, công ty, và các trường đại học.
TOP COURSES

No Related Course