Nguyễn Phong Anh
5.0  (6 đánh giá)

Multimedia (1)

39
học viên
1
khóa học
6
bình luận
Thông tin giảng viên

12 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung video.

Giám đốc công ty Viral CAS Media.

Đã giảng dạy về sản xuất nội dung đa phương tiện cho nhiều tổ chức phi chính phủ, công ty, và các trường đại học.

Xem đầy đủ

Các khóa học