Interests
avatar

Nguyễn Nhật Hạnh

0
0
0
  • Là CEO của Viện Đào Tạo Quốc Tế TAL
  • Người sáng lập và trực tiếp điều hành trung tâm Giọng nói Thần kỳ chuyên điều trị các vấn đề về giọng nói (nói lắp, nói ngọng, nói giọng địa phương)
  • Tốt nghiệp chuyên ngành dược hệ đại học chính quy của trường Đại học Thành Đô.
  • Nhật Hạnh được biết đến với một cô gái đã từng bị nói lắp nặng từ nhỏ, bản thân từng nếm trải biết bao khổ cực, khó khăn do nói lắp đem lại, rất nhiều lần bị đuổi việc với những công việc làm thêm, cô đã quyết tâm mạnh mẽ vươn lên, học hỏi và đi tìm ra những phương pháp điều trị nói lắp tối ưu và hiệu quả nhất. Áp dụng cho bản thân và hỗ trợ những người bị mắc tật nói này. Hiện tại cô đang là chuyên gia điều trị nói lắp tại trung tâm Giọng nói Thần kỳ. Có thể nói cô là một trong số những người tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực điều trị nói lắp tại Việt Nam, đã và đang huấn luyện cho hàng ngàn học viên khắp Việt Nam trên internet và tại các cơ sở trung tâm của cô tại hai miền Bắc - Nam.
Nguyễn Nhật Hạnh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Nhật Hạnh

ABOUT
  • Là CEO của Viện Đào Tạo Quốc Tế TAL
  • Người sáng lập và trực tiếp điều hành trung tâm Giọng nói Thần kỳ chuyên điều trị các vấn đề về giọng nói (nói lắp, nói ngọng, nói giọng địa phương)
  • Tốt nghiệp chuyên ngành dược hệ đại học chính quy của trường Đại học Thành Đô.
  • Nhật Hạnh được biết đến với một cô gái đã từng bị nói lắp nặng từ nhỏ, bản thân từng nếm trải biết bao khổ cực, khó khăn do nói lắp đem lại, rất nhiều lần bị đuổi việc với những công việc làm thêm, cô đã quyết tâm mạnh mẽ vươn lên, học hỏi và đi tìm ra những phương pháp điều trị nói lắp tối ưu và hiệu quả nhất. Áp dụng cho bản thân và hỗ trợ những người bị mắc tật nói này. Hiện tại cô đang là chuyên gia điều trị nói lắp tại trung tâm Giọng nói Thần kỳ. Có thể nói cô là một trong số những người tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực điều trị nói lắp tại Việt Nam, đã và đang huấn luyện cho hàng ngàn học viên khắp Việt Nam trên internet và tại các cơ sở trung tâm của cô tại hai miền Bắc - Nam.
TOP COURSES

No Related Course