Interests
avatar

Nguyễn Minh Trang

1
3
1
  • Là một biên tập viên, phát thanh viên, phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội cùng nhiều kênh truyền hình khác.
  • Là người thiết kế giáo trình và tổ chức các khóa học kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên, người đi làm.
  • Tham gia đào tạo thí sinh cho nhiều cuộc khi hoa khôi, người đẹp tại các trường THPT và Cao đẳng, đại học.
Nguyễn Minh Trang
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 1

Nguyễn Minh Trang

ABOUT
  • Là một biên tập viên, phát thanh viên, phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội cùng nhiều kênh truyền hình khác.
  • Là người thiết kế giáo trình và tổ chức các khóa học kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên, người đi làm.
  • Tham gia đào tạo thí sinh cho nhiều cuộc khi hoa khôi, người đẹp tại các trường THPT và Cao đẳng, đại học.
TOP COURSES
Loading...