Interests
avatar

Nguyễn Minh Trang

1
4
0
 • Người sẽ huấn huyện, đồng hành với các bạn trong khoá học này là NLP Trainer Quốc tế Nguyễn Minh Trang.
 • Cô là một trong số những người đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội NLP Hoa Kỳ chứng nhận là Master Trainer năm đầu tiên.
 • Cô đã đào tạo và huấn luyện cho hàng ngàn người tại Việt Nam và các Quốc gia Châu Á như Singpore, Thái Lan, Myanmar.
 • Cô đã từng đào tạo về NLP cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel, Bảo hiểm TCA – Techcombank, Tập đoàn Công nghệ Edx, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường Công nghệ thông tin Bachkhoa Aptech.
 • Cô là một trong những đại diện chính thức của Hiệp hội ABNLP Hoa Kỳ tại Việt Nam, là giám khảo chính trong các chương trình huấn luyện Trainer NLP.
 • Cô là dịch giả chính thức của các chương trình NLP chuyên sâu tại Việt Nam cũng như Quốc tế.
 • Đã có hàng trăm người thực sự chuyển đổi cuộc sống, tạo ra những kết quả rõ ràng trong cuộc sống, mối quan hệ, và tài chính.
Nguyễn Minh Trang
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Nguyễn Minh Trang

ABOUT
 • Người sẽ huấn huyện, đồng hành với các bạn trong khoá học này là NLP Trainer Quốc tế Nguyễn Minh Trang.
 • Cô là một trong số những người đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội NLP Hoa Kỳ chứng nhận là Master Trainer năm đầu tiên.
 • Cô đã đào tạo và huấn luyện cho hàng ngàn người tại Việt Nam và các Quốc gia Châu Á như Singpore, Thái Lan, Myanmar.
 • Cô đã từng đào tạo về NLP cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel, Bảo hiểm TCA – Techcombank, Tập đoàn Công nghệ Edx, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường Công nghệ thông tin Bachkhoa Aptech.
 • Cô là một trong những đại diện chính thức của Hiệp hội ABNLP Hoa Kỳ tại Việt Nam, là giám khảo chính trong các chương trình huấn luyện Trainer NLP.
 • Cô là dịch giả chính thức của các chương trình NLP chuyên sâu tại Việt Nam cũng như Quốc tế.
 • Đã có hàng trăm người thực sự chuyển đổi cuộc sống, tạo ra những kết quả rõ ràng trong cuộc sống, mối quan hệ, và tài chính.
TOP COURSES
Loading...