Nguyễn Minh Đức
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Công ty Cổ phần Giáo dục Kids time

- Trưởng khoa – Khoa tâm lý – Học viện quản lý giáo dục

- Viện trưởng – Viện nghiên cứu trẻ thông minh sớm VSK

- Giám đốc – Trung tâm tham vấn học đường – Học viện quản lý giáo dục

- Giám đốc – Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ Nguyễn Khắc Viện

Xem đầy đủ

Các khóa học