Nguyễn Minh Châu
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Gần 20 năm kinh nghiệm móc len, với hàng trăm sản phẩm từ len sợi.

Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn nghệ thuật móc len, đào tạo nghề cho nhiều bạn để có thể tự kinh doanh.

Xem đầy đủ

Các khóa học