Interests
avatar

Nguyễn Mạnh Tùng

1
5
1
  • Giảng viên Nguyễn Mạnh Tùng hiện đang làm quản lý mua hàng tiếng Trung.
  • Đã có 6 năm kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực thương mại, xnk với Trung Quốc.
  • Cử nhân Kinh doanh quốc tế - ĐH Ngoại Thương.
  • Du học sinh Đại học sư phạm Vân Nam, Côn Minh, Trung Quốc
Nguyễn Mạnh Tùng
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 1

Nguyễn Mạnh Tùng

ABOUT
  • Giảng viên Nguyễn Mạnh Tùng hiện đang làm quản lý mua hàng tiếng Trung.
  • Đã có 6 năm kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực thương mại, xnk với Trung Quốc.
  • Cử nhân Kinh doanh quốc tế - ĐH Ngoại Thương.
  • Du học sinh Đại học sư phạm Vân Nam, Côn Minh, Trung Quốc
TOP COURSES
Loading...