Nguyễn Mạnh Hà
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Kinh nghiệm biên dịch trên 10 năm.

- Kinh nghiệm sử dụng Trados 04 năm.

- Năng suất dịch của bản thân đã tăng từ 2-3 lần sau một thời gian ứng dụng Trados trong dịch thuật.

Xem đầy đủ

Các khóa học