Interests
avatar

Nguyễn Mạnh Hà

0
0
0
  • Nguyễn Mạnh Hà
  • Kinh nghiệm biên dịch trên 10 năm.
  • Kinh nghiệm sử dụng Trados 05 năm.
  • Năng suất dịch của bản thân đã tăng từ 2-3 lần sau một thời gian ứng dụng Trados trong dịch thuật.
Nguyễn Mạnh Hà
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Mạnh Hà

ABOUT
  • Nguyễn Mạnh Hà
  • Kinh nghiệm biên dịch trên 10 năm.
  • Kinh nghiệm sử dụng Trados 05 năm.
  • Năng suất dịch của bản thân đã tăng từ 2-3 lần sau một thời gian ứng dụng Trados trong dịch thuật.
TOP COURSES

No Related Course