Nguyễn Lê Hồng Phương
4.5  (2 đánh giá)

Âm nhạc (1)

67
học viên
1
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

Gv chơi Harmonica hơn 10 năm, đã dạy hơn 1000 học sinh

Phương pháp dạy đã được đúc kết nhiều năm và đã có sách dạy riêng do giảng viên tự thiết kế

Xem đầy đủ

Các khóa học