Interests
avatar

Nguyễn Lê Đại Thành

0
0
0
  • Nguyễn Lê Đại Thành, hiện đang dạy Piano cơ bản, Piano đệm hát Online cũng như Offline tại Trung Tâm Đại Thành Piano.
  • Trên 12 năm dạy học, nghiên cứu và đệm hát Piano nhạc nhẹ. Đã từng tham gia ban nhạc Wasabi nổi tiếng tại Đà Nẵng, các sự kiện âm nhạc và biểu diễn đệm hát trên các sân khấu cho các thí sinh.
  • Hiện tại đang tiếp tục nghiên cứu đệm hát Piano và chia sẻ cho tất cả mọi người với phong cách riêng (dễ hiểu, ứng dụng tốt, tiết kiệm thời gian cho người học).
  • Tác giả đang sở hữu và chia sẻ thông tin hữu ích trên Kênh Youtube về Piano Karaoke và hướng dẫn đệm hát Piano với hơn 10.000 người đăng kí.
Nguyễn Lê Đại Thành
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Lê Đại Thành

ABOUT
  • Nguyễn Lê Đại Thành, hiện đang dạy Piano cơ bản, Piano đệm hát Online cũng như Offline tại Trung Tâm Đại Thành Piano.
  • Trên 12 năm dạy học, nghiên cứu và đệm hát Piano nhạc nhẹ. Đã từng tham gia ban nhạc Wasabi nổi tiếng tại Đà Nẵng, các sự kiện âm nhạc và biểu diễn đệm hát trên các sân khấu cho các thí sinh.
  • Hiện tại đang tiếp tục nghiên cứu đệm hát Piano và chia sẻ cho tất cả mọi người với phong cách riêng (dễ hiểu, ứng dụng tốt, tiết kiệm thời gian cho người học).
  • Tác giả đang sở hữu và chia sẻ thông tin hữu ích trên Kênh Youtube về Piano Karaoke và hướng dẫn đệm hát Piano với hơn 10.000 người đăng kí.
TOP COURSES

No Related Course